Alkoholbehandling – den rette løsning for hele din familie

Når far eller mor udvikler et alkoholmisbrug vil det i høj grad gå ud over hele resten af familien – i særdeleshed børnene. Børn, som vokser op i et hjem hvor mor eller far – eller måske begge forældre – er misbrugere, har stor risiko for selv at udvikle et afhængigheds betinget misbrug i deres teenager år eller senere hen i voksenlivet.

Disse børn og unge er langt mere psykisk og mentalt sårbare end deres jævnaldrende. Fars eller mors misbrug fylder meget i deres bevidsthed hvilket smitter af på børnenes adfærd og evne til indlæring.

Samtidig vil mange børn fra misbrugsramte hjem få vanskeligt ved at knytte sig til andre mennesker, og måske aldrig komme til at stifte en velfungerende familie. Og derfor er det meget vigtigt at der tages hånd om et misbrug i familien før det når at sætte alt for alvorlige præg på dens yngste medlemmer.

Find den rette hjælp til din kæreste eller ægtefælle

Er du således i tæt forhold til en alkoholiseret person, og er der børn inde i billedet, bør du således træde i karakter så hurtigt som muligt. Et alkoholmisbrug vil ikke gå i sig selv igen, men tvært imod forværres med tiden. Du bliver nødt til at handle på den misbrugsramtes vegne – for hele familiens skyld. Ellers sætter du børnenes velfærd og trivsel over styr, og bringer deres fremtidige livskvalitet i fare.

Hos Behandlingscenter Stien kan din misbrugsramte pårørende få professionel hjælp til afvænning gennem et behandlings forløb af cirka fem ugers varighed. Behandlingen følges op med møder og samtaler for at forebygge tilbagefald. Og resten af familien kan vælge at modtage sideløbende terapi som kan hjælpe alle medlemmer til en bedre forståelse af situationen samt et stærkere sammenhold.

Du kan læse mere om alkoholbehandling, og kontakte en misbrugskonsulent for yderligere information, på hjemmesiden https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/